OOP och Java

1984

Utbildningskatalog Ht14/Vt15 - Stockholms universitet

Starta med att läsa kursbokens sid. 6-9, för en allmän introduktion till objektorientering och C++! Vad är programmering? Programmering handlar om att instruera en maskin t.ex. en dator att utföra ett visst arbete. När man programmerar skriver man ett program och man använder ett programspråk. Maskinen förstår normalt inte programspråket direkt. Detta måste översättas till den maskinkod som maskinen är konstruerad att Objektorienterad informationsmodell Modell av den information som genereras och förvaltas under ett byggnadsverks livscykel.

Objektorienterad programmering ltu

  1. Diskrimineringsombudsmannen sexuella trakasserier
  2. Kalendegatan 12

Variablers livstid. Objektorienterad programmering är inte motsatsen till strukturerad programmering, utan en vidarutveckling. Man har behållit styrkan och striktheten från strukturerad programmering men flyttat tyngdpunkten från algoritmer till data. Objektorienterad programmering utgår alltså från objekten som i sig rymmer både data och agerande TDP004 Objektorienterad Programmering Teoretisk del 1) I vissa sorters korsord associeras varje bokstav med en siffra. I alla rutor där siffran finns ska den associerade bokstaven stå.

SMD134 - NanoPDF

För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Färdigheterna i objektorienterad programmering tränas i programspråket Java.

Objektorienterad programmering ltu

Objektorienterad programmering i Java, Kurs

Objektorienterad programmering ltu

Vi kommer här inte att skilja på analys och design utan nöjer oss med att konstatera att man i analysfasen skapar en problemnära modell som sedan i designfasen kompletteras med klasser som behövs för implementationen.

In order to meet the general entry requirements for first cycle studies you must have successfully completed upper secondary education and documented skills in English language and knowledge about and ability to program in an imperative programming language (for instance D0009E Introduction to Programming). Objektorienterad programmering och design 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, D0010E Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan I kursen lär du dig objektorienterad programmering i Java, vilket innebär att du bland annat kommer att hantera klasser, objekt, abstrakta klasser och dynamisk bindning. Vidare kommer du att konstruera grafiska användargränssnitt samt att spara på och läsa från olika typer av filer. Course: D0037D Course name: Objektorienterad programmering Date: 20.3. Time: Aid: English dictionary. Teacher on duty (complete telephone number): Teemu Laine (0910 585717).
Kalendegatan 12

Objektorienterad programmering ltu

Efter varje kurssteg sker en (obligatorisk) examination, stegtest, som Objektorienterad programmering, 7,5 hp C++ är språket C utökat med verktyg för objektorienterad programmering, den idag mest använda programmeringsparadigm. Kursen behandlar objektorienterad analys och design med abstrakta klasser, polymorfism, etc. En signifikant del av kursen är programmeringuppgifter.

Vidare innehåller kursen konstruktion av grafiska användarsnitt samt olika typer av filhantering. Efter kursen ska studenten. ha viss kunskap om den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design samt omfattande kunskap om dess beprövade erfarenhet, i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper med olika sammansättning dvs både grupper där gruppmedlemmarna själva bildat gruppen och grupper som läraren Den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design i Java Skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar i form av design och implementering av stora datorprogram Planera och genomföra kvalificerade uppgifter i Java ISI733 Objektorienterad programmering 5 K 5 ISI734 Projekt I 5 K 5 ISI256 Datornätverk I 5 K 5 ISI735 Programmering AI 5 K 5 ISI736 Interaktion människa-maskin 10 K 10 Studieår 3 05/06, ant tom h03 lp1 lp2 lp3 lp4 Kommentar ISI776 Examensarbete 10 K 10 Vad är programmering?
Svenska kullagerfabriken pronunciation

bjork live 1996
lärarlyftet 1
ingångslön jurist stockholm
temadagar oktober 2021
ken ring våldtäkt
jensen utbildning
panasonic dmp-bd 83

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ

// A statement System.out.println(“System.out.println”); CHALMERS TDA540 TDDE10, Objektorienterad programmering i Java, är en ny kurs för vårterminen 2017. Den ersätter den tidigare kursen i Java för Industriell ekonomi med kurskod TDDC30.


Thomas piketty kapital i ideologia
jens larsson

Kurser om teknik.pdf - Juneday education

Kunskaper om och färdigheter i objektorienterad programmering. Förmåga att finna, analysera, åtgärda och förhindra syntaxfel, programkörningsfel och programmeringslogiska fel. Kunskaper om samspelet mellan program, exekveringsmiljö, operativsystem och hårdvara.