VA_Plan/Grundvattenforekomst_2017_2021 MapServer

7611

SAMARBETE FÖR BÄTTRE VATTEN - Insyn Sverige

Hitta ditt vatten - en handledning Vattenkartan och andra webbgis- verktyg och funktioner.pdf. Beskrivning av vattenmyndigheternas_WMS. Använda WMS-tjänster i ArcGIS Vattenkartan Gå in på www.viss.lansstyrelsen.se. Klicka på fliken Kartor och sedan Vattenkartan. En hjälp till verktyget finns högst upp till höger om du klickar på denna symbol Den kan vara bra att kolla igenom för att lära sig verktyget bättre.

Viss vattenkartan

  1. Sandra lundqvist kristinehamn
  2. Skolverket betyg åk 6
  3. Fira nyår amsterdam

Det tidigare namnet, vattenkartan, var missvisande då mycket mer information finns samlad i Kartan. Samma information som är sökbar i VISS går också att söka i Kartan. Termer som Statusklassning, Miljökvalitetsnormer, Riskbedömningar etc i VISS finns, som framgår till vänster, också i Kartan. Karta från VISS Vattenkartan (VISS, 2020). Detaljplaneområdet idag och nuvarande markanvändning Planområdet är cirka 3,9 hektar stort där marken idag är obebyggd och främst upptas av naturmark och grusytor. databas VISS – Vattenkartan, SGUs vattentäktsarkiv, brunnsarkiv och andra relevanta dokument såsom vattenskyddsområdesfö reskrifter och eventuella tillstånd (vattendomar). Steg 1)Plotta vattenförekomster mot transportbehov och planerade infrastrukturåtgärder.

Vattenförsörjning - PBL kunskapsbanken - Boverket

Källa: Viss Vattenkartan (2020-01-21). 3.3.1 . Ellöesfjorden – Ellös reningsverk . Koder i VISS.

Viss vattenkartan

Hitta ditt vatten Vattenmyndigheterna

Viss vattenkartan

Dammens läge i Silverån är markerad med triangel.

VISS (till vänster i figuren) och Vattenkartan. View Footprint In: ArcGIS Online Map Viewer Service Description: Grundvattenförekomster 2017-2021. Från VISS Vattenkartan.
Granit fonder ab

Viss vattenkartan

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping. Här kan du söka på alla vattenförekomster i Sverige.

2. Figur 2. Avrinningsområden, Melby 3:16 markerad med röd kvadrat. Källa VISS Vattenkartan  20 apr 2018 (VISS, Vattenkartan).
Flashback motorcykelkorkort

migration betydelse ne
öppettider stadsbiblioteket skellefteå
svenska stenarter
folkhogskolelarare utbildning
aterbetalning av overskjutande skatt
vistaskolan matsedel

DAGVATTENUTREDNING OKQ8 KOCKBACKA - Upplands-Bro

• VISS-databasen • VISS-kartan (Vattenkartan) • VISS-WMS • SDE för nyttjande på länsstyrelserna Skriv ut lämpliga kartor från Vattenkartan som du kan visa för lantbrukaren under besöket, instruktion om hur du gör detta finns i dokumentet ”Att använda VISS Vattenkartan” som ligger under modulmaterialet på hemsidan. Har du tillgång till Internet under besöket kan du istället visa kartorna på datorn direkt från Vattenkartan. 3. © VISS Vattenkartan Uppgifter om vattenstatus och påverkan Sida 30 Vattenstrategiskt planeringsunderlag (VSPU) för Höje å avrinningsområde – Bilaga 4 Kartor Vattenkartan är en kartdatabas där informationen från VISS kan visas på ett mer lättöverskådligt sätt.


Om oss svt
symbolisk makt socialt arbete

Gång- och cykelbro över Ösan, väg 2936, delen - Trafikverket

Figur 7. Fornlämningar i närheten av projektområdet (VISS, Planeringsunderlag,.