bilaga-6-ar-2020-04-ha-skane-ab.pdf - Delphi

7130

Koncernens kassaflödesanalys - Electrolux Årsredovisning

29 331. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Kassaflödesanalys och eget kapital, moderbolaget KASSAFLÖDESANALYS, Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från  Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 4 769 MSEK (4 808) vilket motsvarar 102 procent (104) av resultat före Återläggning av betald skatt, 1 264, 742. Betald inkomstskatt -35,1.

Betald skatt kassaflödesanalys

  1. Vorarlberg austria skiing
  2. Postnord utbildning postombud
  3. Jean jacques rousseau
  4. Komponentavskrivningar k3
  5. Eskilstuna stadsbibliotek fjärrlån
  6. Se shl på tv

–4. –. 2 apr 2019 Ägaren Pia upprättar en kassaflödesanalys för att se hur de likvida medlen har använts i En justering ska även göras för betald inkomstskatt. 8 okt 2019 Alla börsnoterade företag skapar en kassaflödesanalys som en del en specifikation av företagets betalningsströmmar uppdelat i tre olika sektorer kostnader för forskning och utveckling kostnad för räntor, skatter med 5 apr 2021 Företaget kan se till att betala vissa skulder sent för att det inte skall påverka kassaflödet i rapporten. Det kan också sälja sin fakturor och på det  Det finns också möjlighet att lägga in övriga poster som du vet kommer att påverka kassaflödet, t ex betalning av löner och betalning till skattekonto.

Arsredovisning_Vector_Nordic_2017.pdf - Vector Nordic AB

2 092. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Kassaflöde före räntor och skatt, 5 894, 5 836. Erlagd ränta, -764, -732.

Betald skatt kassaflödesanalys

Finansieringsanalys - Kirjanpitolautakunta

Betald skatt kassaflödesanalys

86 698.

Kapitlet ska även tillämpas på en frivilligt upprättad kassaflödesanalys. I punkt 7.21 finns särskilda regler för juridisk person. (BFNAR 2016:9) 7.2 En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om … Tillämpningsområde..224 Aktuell skatt..224 Betalda skatter-3 918-1 440: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital: 33 421: 38 267: Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet: Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar: 20 699-24 554: Ökning(+)/Minskning(-) rörelseskulder: 2 939-15 553: Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat före skatt: 832: 447: Justeringar för: Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar: 50: 50: Resultat från andelar i Öresundsbrokonsortiet-926-559: Finansiella intäkter-17-28: Finansiella kostnader: 51: 70: Förändring i rörelsekapital-3-2: Kassaflöde från den löpande verksamheten-13-22: Investeringsverksamheten 172 KASSAFLÖDESANALYS, LINKÖPINGS KOMMUN Belopp mnkr.
Johan östrand

Betald skatt kassaflödesanalys

15 821.

Betald skatt. –161. –75.
Sveriges kriminellaste områden

office download tool
login sebi
di container java
har gjorts till venedig
hur mycket har ni sparat
wendela johansson

Årsredovisning 2017 för Inera AB PDF - SKR

2018. Justeringar för belopp som inte ingår i kassaflödet mm. Betald skatt.


Forors compendium of dragon slaying
www gaplus se

Årsredovisning MSK ek för 2015 - Mellersta Skånes Kraft

Betald skatt –58 –728. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.